Foto. Adobe Stock

En tredjedel av tobakshandlarna kan tvingas stänga

Stenhårda nya regler gör att många diskvalificeras

HÄSSLEHOLM/KRISTIANSTAD.

Bortåt en tredjedel av de som idag säljer tobak kan inom några månader tvingas stänga ned. Orsaken är att samma stenhårda regler kommer att gälla för tobaksförsäljning som för alkoholförsäljning från och med den första juli. För kommunerna innebär det en massa extraarbete fram till 1 november, då reglerna ska vara helt genomförda.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Vidar Albinsson är folkhälsosamordnare i Hässleholms kommun och berättar att den nuvarande tobakslagen gjorde att rökningen gick ned kraftigt i hela Sverige.

– Den nya tobakslagen kommer leda till samma sak, eftersom tillgängligheten till tobak minskar, liksom antalet platser där man får röka, säger Vidar Albinsson.

– Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna, berättar Esti Besedes som är alkoholhandläggare på Kristianstads kommun.

De flesta känner till att rökning på uteserveringar och allmänna platser som exempelvis förskolor är förbjudet från och med den 1 juli, men det är bara en av förändringarna som tobakslagen innebär.

En minst lika stor förändring är att det från halvårsskiftet kommer att krävas tillstånd för att få sälja tobak.

– Tidigare har det räckt att anmäla till miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen att man vill sälja tobak. Från och med den 1 juli måste du ansöka om tillstånd. Detta gäller även om du tidigare har gjort en anmälan, förklarar Esti Besedes alkoholhandläggare vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Esti Besedes.

Ansökningarna måste komma in senast den 1 juli och senast den 1 november måste kommunerna antingen ge eller avslå tillstånd.

– I en del kommuner har man undersökt hur många som nu säljer tobak som kommer att få fortsätta att göra det, och bortåt en tredjedel beräknas få avslag, säger Vidar Albinsson.

– Det är samma regler som alkohollagen, om man exempelvis förekommer hos kronofogden eller ligger efter med skatteinbetalningar innebär det att man sannolikt inte får något tillstånd att sälja tobak, berättar Vidar Albinsson.

För kommunerna innebär det här väldigt mycket merarbete.

– Alla tillståndsansökningar måste få besked inom några månader, uteserveringar kommer att få besök av inspektörer för att se till att gästerna sköter sig och tekniska kontoret kommer att få en hel del att göra, säger Vidar Albinsson.

Bland annat kommer skyltar att sättas upp vid alla lekplatser och i anslutning till platser med rökförbud kommer askkoppar att sättas upp.

– Det blir initialt mycket att göra, men för folkhälsan är det en stor vinst, säger Vidar Albinsson.

Publicerad 24 June 2019 00:00