Den afrikanska svinpesten drabbar både tamgrisar och vildsvin.

Den afrikanska svinpesten drabbar både tamgrisar och vildsvin. Foto: Mostphotos

Så ska Sverige skyddas mot afrikansk svinpest

"Ger stora ekonomiska konsekvenser"

SVERIGE.

Jordbruksverket går nu ut med information och i Danmark talar man om att sätta upp ett staket mot tyska gränsen för att hålla den afrikanska svinpesten borta. Det finns inga överhängande risker att Sverige skulle få in smittan just nu. "Men kommer den in ger den stora ekonomiska konsekvenser", säger Maria Cedersmyg på Jordburksverket.

Sverige är i dagsläget fritt från den afrikanska svinpesten som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Men skulle smittan ta sig hit finns en överhängande risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser.

– Smittade besättningar måste slaktas ut, sedan följer handelsstopp och regionalisering eftersom hela EU vet att det är en smitta svår att bli av med. Att få in svinpesten kan få enorma konsekvenser, säger Maria Cedersmyg.

Därför går bland annat Jordbruksverket ut med information kring hur man kan hålla smittan borta. Bland annat krävs noggrann hygien i grisstallar och att minska spridningsvägarna, bland annat genom att se till att livsmedel inte ska hamna i naturen.

– Den afrikanska svinpesten påverkar inte oss människor, men den kan föras vidare genom livsmedel. Det räcker att man har med sig en skinkmacka från utlandet där smittan finns och kastas rester av den i naturen och som sedan sprids till tamgrisar eller vildsvin så kan smittan finnas här, säger Maria Cedersmyg.

För att minska spridningen av smittan ska man även skjuta med vildsvin.

EU fick in den afrikanska svinpesten 2014 och den smitta som sprids i dag sprids från Östeuropa. I Danmark bygger man nu ett 70 kilometer långt stängsel mot Tyskland för att avskärma sig från eventuellt smittspridning. Men i Sverige är inte något liknande på gång, enligt Maria Cedersmyg.

– Vi har ingen motsvarande gräns i Sverige. I ställt går vi ut med bred information om hur man kan hantera detta. Är man grisbonde har man koll på branschrekommendationerna men det kan finnas anledning med en påminnelse och gemeneman måste också tänka till så att icke värmebehandlade fläskprodukter hamnar i naturen. Är köttet värmebehandlat dör smittan. Men viktigt är att allt skräp ska kastas i papperskorgar, säger hon.

För att hålla afrikansk svinpest borta

  Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.

  Mata inte grisar med matrester.

  Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.

  Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.

  Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin – kontakta Jordbruksverket, enheten för CITES, foder och djurprodukter.

  Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

  Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.

  Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.

  Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.

  Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett självdött vildsvin.

Källa: Jordbruksverket

Publicerad 25 January 2019 07:00