Migrationsminister Heléne Fritzon (S) får bakläxa av Skatteverket. Foto: Jann Lipka/Regeringskansliet

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) får bakläxa av Skatteverket. Foto: Jann Lipka/Regeringskansliet

Heléne Fritzon ville inte betala skatt – får bakläxa av Skatteverket

Måste skatta för ersättningar EU-möte på över 100 000 kronor

KRISTIANSTAD. Migrationsminister Heléne Fritzon (S) ville inte skatta för de ersättningar och traktamenten som hon fick från EU:s regionkommitté i Bryssel i fjol – och deklarerade inte för beloppet. Nu meddelar Skatteverket att hon varit fel ute. Följden blir att ersättningarna tas upp till beskattning, och att hon får nöja sig med ett avdrag för tjänsteresorna.

Av
Andreas Holm

Ersättningsbeloppet som Heléne Fritzon måste skatta för uppgår till drygt 142 000 kronor, enligt ett beslut som nyhetsbyrån Siren tagit del av. Avdragen som samtidigt beviljas ligger på 102 446 kronor.

Skatteverket noterade luckorna i deklarationen och ställde då frågor om vilka ersättningar som Fritzon fått av EU, eftersom dessa är skattepliktiga i Sverige. Myndigheten begärde även att hon skulle skicka in underlag som styrkte intäkterna. Heléne Fritzons uppfattning i argumentationen med myndigheten var att EU:s lagstiftning förbjuder nationell beskattning av ersättningarna, med hänvisning till en paragraf om att medlemsstaternas företrädare i arbetet ska "åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader".

Men nu får migrationsministern alltså på fingrarna av Skatteverket, som gör klart att hon gjort en felaktig tolkning av regelverket. Endast Europaparlamentarikerna har rätt att slippa skatt på traktamentena, slår verket fast.

S-toppen Heléne Fritzon, tidigare kommunalråd i Kristianstad, utsågs till migrationsminister och biträdande justitieminister i slutet av juli i år, som ett led i Stefan Löfvens omdaning av regeringen i svallvågorna av IT-skandalen runt Transportstyrelsen. Efter Skatteverkets slutliga beslut uppgår hennes totala inkomst under fjolåret till drygt 1,3 miljoner kronor.

Fritzon har möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Publicerad 24 November 2017 09:30