Lantbrukare har fått vänta över tre år om beslut för lantbruksstöd.

Lantbrukare har fått vänta över tre år om beslut för lantbruksstöd. Foto: Genrebild/Mostphotos

Länsstyrelsen får kritik efter lång väntan på jordbruksstöd

Lantbrukare fick vänta över tre år på beslut

KRISTIANSTAD.

En lantbrukare i Kristianstadstrakten riktar nu skarp kritik mot Länsstyrelsen Skåne, då han fått vänta över tre år på att myndigheten ska ta beslut om han har rätt till jordbruksstöd eller inte. Även Justitieombudsmannen (JO) är kritisk till den långa väntetiden.

Av
Paola Nordgren

Enligt Länsstyrelsen så hänvisar de fördröjningen på till att det inte finns ett fungerande it-stöd för att kunna avgöra en mängd ärenden – något som JO underkänner helt. JO kallar också agerandet, en förvånansvärt nonchalant inställning. Enligt svaret man fått så ligger det just nu mer än 8 000 ärenden hos länsstyrelsen som väntar på it-stödet.

Det var i maj 2015 som lantbrukaren ansökte om jordbruksstöd till Länsstyrelsen i Skåne. Det var också 2015 som man inledde en ny programperiod avseende EU-stöd till jordbruket, som riktade sig till jordbrukare som var 40 år eller yngre och som hade startat ett jordbruksföretag för första gången. Syftet med stödet var att göra det lite lättare för unga personer att starta ett jordbruksföretag. Länsstyrelsen hävdar dock att han inte uppfyller kraven för stödet men något sådant besked har aldrig skickats ut.

Efter mer än tre år skickade mannen därför in ett klagomål till JO över att han ännu inte hade fått något beslut med anledning av sin ansökan.

Att länsstyrelsen under flera års tid har underlåtit att fatta beslut i ärenden som varit klara för avgörande vittnar enligt JO om en förvånansvärt nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler. Länsstyrelsen får därför allvarlig kritik, och JO tillägger att länsstyrelsen snarast måste se till att ärendena blir avgjorda.

Publicerad 12 June 2019 00:00