Huvudsyftet är att öka filmens kulurella värde

Huvudsyftet är att öka filmens kulurella värde Foto. Adobe Stock

Kommunens satsning – mer biofilm i skolan

Svenska filminstitutet sponsrar med stor summa

BROMÖLLA. Kommunen tyckte att filmmediet var underrepresenterat i skolorna och valde att söka ett bidrag från Svenska Filminstitutet. De blev beviljade 35 000 kronor som nu kommer användas till att lyfta filmen som medieform i undervisningen. "Vi vill jobba för att bredda ungdomarnas bild av kultur", Säger Linnea Liljekvist.

Av
Gustav Stjernkvist

Skolungdomarna i kommunen kan nu vänta sig en hel del film på bio. Detta efter att Svenska Filminstitutet valt att sponsra med 35 000 kronor till att ge ungdomarna möjlighet att uppleva film i undervisningen.

– Vi har sedan innan kulturgarantin som garanterar att skolungdomarna för minst ett kulturellt projekt per termin. Detta innefattar teater, musik och dans, men film finns inte med. Vi vill jobba för att bredda ungdomarnas bild av vad kultur kan vara, säger Linnea Liljekvist, kultursamordnare på Bromölla kommun.

Pengarna kommer främst gå åt till att finansiera biobesök till eleverna, men också till en inspirationsdag för lärare. Tanken är att lärarna ska välja ut filmer med undervisningsvärde för att sedan föra en dialog med eleverna om denna.

Det övergripande syftet med satsningen är att kunna lyfta filmens värde som konstform. Att just finansiera biobesök istället för att visa film i till exempel klassrummet, är för att höja respekten och värdet för kulturmediet.

– Vi hoppas kunna skapa en kontinuerlig filmverksamhet här och att alla oavsett bakgrund ska kunna få chans att möta film på bio, berättar Linnea.

Publicerad 10 June 2019 16:00