Årets miljöpris gick till Olle Wennberg.

Årets miljöpris gick till Olle Wennberg. Foto: Mostphotos

Årets miljöpris gick till Olle Wennberg

Skickade priset vidare till Naturskyddsförening

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Kristianstad kommuns årliga miljöpris gick den här gången till Olle Wennberg för hans arbete med att dokumentera, bevara och utveckla värdena i Gyetorpskärret. Han valde dock själv att överlåta priset på 10 000 kronor till Naturskyddsföreningen

Gyetorpskärret ligger strax norr om naturreservatet Tosteberga ängar. Området är ett kustnära rikkärr med stor biologisk mångfald och är sedan 1800-talet känt för sina orkidéer. Förutsättningarna för området har dock förändrats, vilket lett till att naturtypen är på stark tillbakagång. De insatser som Olle Wennberg gjort i området har därför spelat en mycket stor roll för bevarandet av värdena i Gyetorpskärret.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:

Olle Wennberg har under många år på eget initiativ arbetat med att dokumentera, bevara och utveckla värdena i ett av kommunens mest värdefulla naturområden, Gyetorpskärret. Gyetorpskärret är ett kustnära rikkärr som är beläget på gränsen till Bromölla kommun. Rikkärren hyser en mycket rik biologisk mångfald med förekomst av många hotade arter av både kärlväxter, mossor, svampar, skalbaggar, snäckor och fjärilar. På många platser har dock upphörd hävd och åtgärder som dikning förändrat de förekommande värdena, vilket lett till att naturtypen är på stark tillbakagång. De insatser som Olle Wennberg gjort i området har spelat en mycket stor roll för bevaradet av värdena i Gyetorpskärret.

Publicerad 09 June 2019 00:00