Svenska värnpliktiga övar med skarpa skott på Kabusa skjutfält utanför Ystad.

Svenska värnpliktiga övar med skarpa skott på Kabusa skjutfält utanför Ystad. Foto: André Kvist.

Stor militärövning under juni – 18 nationer deltar

Svenska styrkor kommer samarbeta främst med brittiska

SKÅNE.

Mellan den 9 och 21 juni kommer den internationella militärövningen Baltic Operations ske i östra Skåne och i södra Östersjön. Den marina övningen avslutas på midsommarafton när trupper landstiger vid Ravlunda.

Av
André Kvist

Försvarsmakten i Sverige ska tillsammans med 17 andra nationer delta i övningen Baltic Operations, Baltops. Syftet är att stärka de deltagande nationernas förmåga att agera tillsammans i internationella operationer.

ÖVNINGARNA KOMMER ske på land, i luften och till havs. Till land kommer det framförallt var kring Ravlunda och Rinkaby skjutfält medan havsövningarna är utanför Skånes ostkust. För svensk del är det Sjöstridsskolan från Karlskrona som kommer delta, södra skånska regementet P7 hjälper till med personal på skjutfält men kommer aktivt inte delta.

Den marina övningen genomfördes första gången redan 1972 och är ett återkommande inslag. Till årets övning är det amerikanska andra flottan som styr och leder övningen.

– Från Sveriges håll medverkar vi i år med två Visbykorvetter och en ubåt. Huvudsakligen kommer vi träna tillsammans med ett brittiska snabbförband som vi ingår i sedan 2017, säger Jimmie Adamsson, presstalesperson vid Försvarsmakten.

ÖVNINGEN BÖRJAR UTE till havs men avslutas på midsommarafton då 400-500 amerikanska, brittiska och spanska soldater ska landstiga vid Ravlunda, dels genom amfibiefartyg och dels från luften genom fallskärmar.

– Vanligtvis märks den här typen av marina övningar väldigt lite. I år blir det dock att vi landstiger vid Ravlunda på olika platser, säger Jimmie Adamsson.

Försvarsmakten uppger att man är inne i en intensiv övningsperiod. Det närmaste året kommer fler större övningar att ske både i egen regi och tillsammans med andra. I september medverkar marina styrkor tillsammans med andra nationer i Northern Coasts. I maj om ett år genomförs även övningen Aurora.

FAKTA

Baltic Operations 2019:

Årets övning involverar drygt 12 000 personer, 44 örlogsfartyg och över 40 helikoptrar och stridsflyg.

Övningen kommer att genomföras i södra Östersjön och längs kusten utanför Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark.

Källa: Försvarsmakten.

Publicerad 08 June 2019 00:00