Stjärnadvokaten kräver att Åhusmannen som dömdes för mordet på Cecilia frias helt.

Stjärnadvokaten kräver att Åhusmannen som dömdes för mordet på Cecilia frias helt. Foto: POLISEN / RITZAU SCANPIX

Stjärnavdokat vill att HD prövar Åhusmordet

Tvivlar på att blodbildsanalyser är vetenskap

ÅHUS.

Hovrätten skärpte den dömde Åhusmördarens straff till 16 års fängelse. Nu vill mannens advokat att han frias helt. I ett överklagande till Högsta domstolen vill han att de granskar om blodbildsanalyser är tillförlitligt eller inte. Just den analysen var avgörande i bevisningen mot mannen.

Av
ANDERS G BERGQUIST

I hovrätten fick mannen skärpt straff. De tyckte att mannen skulle dömas till 16 års fängelse istället för 15 år och 10 månader som han dömdes till i tingsrätten. Bägge domstolarna anser dock att det är ställt utom allt rimligt tvivel att mannen är skyldig. Själv hävdar han att det var han som attackerades av kvinnan, som bara vägde drygt hälften så mycket. Det både domstolarna tog fäste på var den blodbildsanalys som gjordes av polisens tekniker.

De ansåg att blodstänken de fotograferat tydligt visade att han attackerade kvinnan och av allt att döma satt på hennes bröstkorg och högg henne gång på gång.

Enligt domstolarna var analysen av bloddropparna ett tydligt bevis på mannens skuld, men det anser inte Björn Hurtig, som flera gånger kallats Sveriges bäste advokat.

I en inlaga till Högsta Domstolen skriver han att "I avsaknad av övrig teknisk bevisning har denna

blodbildsanalys kommit att tillmätas ett betydande bevisvärde [...]

NN:s invändningar och uppgifter om ett alternativt

händelseförlopp har ansetts motbevisade trots att de vinner stöd i övrig

utredning."

Enligt advokaten finns det ingen certifierad metod att göra blodbildsanalyser och det finns inte heller några riktlinjer från Nationellt forensiskt centrum, NFC.

"Utan riktlinjer för hur påstådd vetenskaplig bevisning ska hanteras finns det risk för att metoder som saknar tillförlitligt stöd tillmäts ett opåkallat högt bevisvärde i brottmålsrättegångar", varnar advokaten och uppmanar Högsta domstolen att pröva målet. Varje år överklagas tusentals domar till Högsta Domstolen, men bara en handfull får prövningstillstånd.

Publicerad 05 June 2019 06:00