Bron över Härlövsängaleden knyter nu samman stad och natur och underlättar för vandrare längs Linnérundan.

Bron över Härlövsängaleden knyter nu samman stad och natur och underlättar för vandrare längs Linnérundan. Foto: Paola Nordgren

Bron över ängaleden är nu invigd

"Det är fantastiskt att bron nu är på plats"

KRISTIANSTAD

. Bron över Härlövsängaleden är nu på plats och i dagarna invigdes den också för allmänheten.

Idén till en passage började som ett medborgarförslag från fågelexperten och Linnerundeguiden Evert Valfridsson som föreslog någon form av övergång för att göra Linnérundan mer säker. Tidigare har de besökare som gått turen också fått passera över den hårt trafikerade Härlövsängaleden, vilket man numera slipper.

– Förslaget var någon form av passage och nu blev det en bro som vi är väldigt nöjda med. Vi har runt 40 000 vandrare på Linnérundan varje år och det kommer inte bli färre nu när rundan inom kort knyts samman med Skåneleden. Att rundan nu fått en säkrare överfart innebär att man gjort det sista steget för att säkra upp rundan, säger Åsa Pearce, kommunikatör på naturum.

Bron invigdes i samband med Kristianstads födelsedag och Biologiska mångfaldens dag och tack vare bron har man nu en tydlig övergång som kopplar samman stad och natur på ett bra sätt. De senaste åren har C4 Teknik och Biosfärenheten säkrat upp med spänger, kofria delar och rullbara broar, och tillgänglighetsanpassningar. Bron är nu ytterligare ett steg i en komplett säkerhetsanpassning.

Publicerad 23 May 2019 10:56