IVO efterfrågar fler gemensamma aktiviteter och och en bättre boendemiljö på HVB-hem.

IVO efterfrågar fler gemensamma aktiviteter och och en bättre boendemiljö på HVB-hem. Foto: Andreas Holm

Brister upptäcktes vid kontroll på HVB-hem

Gemensamma aktiviteter och måltider saknades

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Ett HVB-hem i Kristianstad får kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter att man gjort en granskning och då funnit vissa brister.

IVO har bedömt att boendet håller en god kvalitet utifrån trygghet och säkerhet, behandling, stöd och hjälp, bemötande, delaktighet och självbestämmande, boendemiljö och fritid. Men påtalar brister i den förtroendefulla relationen mellan ungdomar och personal så att varje enskild individ för det stöd den behöver. Man anser också att de boende bör få vara med delaktiga i boendemiljö så att miljön också bjuder in till mer gemensamma aktiviteter, måltider och samvaro och även få vara delaktiga i förslag av fritidsaktiviteter, vilket till stor del saknas idag.

IVO ska enligt 3 kap. 19 § SoF, inspektera HVB för barn och unga minst en gång per år. IVO ska i anslutning till inspektionen samtala med de barn och unga som samtycker till det.

Publicerad 23 May 2019 00:00