Tydlig dokumentation och kontroll av läkare saknades på korttidsboendet.

Tydlig dokumentation och kontroll av läkare saknades på korttidsboendet. Foto: Andreas Holm

Korttidsboende får kritik – missade att följa upp trycksår

Läkare kallades heller inte att titta på såren

KRISTIANSTAD.

Ett korttidsboende i Kristianstad får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då en multisjuk patient med diabetes utvecklade trycksår på hälarna, trots det konsulterades aldrig någon läkare.

Av
Paola Nordgren

När patienten skrevs hem var såren dessutom oläkta. En sjuksköterska på boendet ska dock ha påtalat vikten av att avlasta hälarna. Om patienten har förstått denna information är dock oklart enligt anmälan. IVO anser dock att läkare borde ha konsulterats vid sårdebuten eftersom patienten var diabetiker då detta kan innebära en högre risk av att drabbas av komplikationer vid sårbildning på fötterna.

Sjuksköterska ordinerade dock åtgärder för patientens rodnad i ryggslutet och nytillkomna sår på fötterna men missade trycksåren vilket medförde smärtsamma sår och att den planerade träningen på korttidsboendet fick ställas in.

IVO konstaterar dessutom att såromläggningar utfördes av både sjuksköterskor och delegerad omsorgspersonal. Dokumentationen av hudinspektioner och den sårvård som utfördes av delegerad omsorgspersonal saknas dock, vilket gör att det saknas fullständig beskrivning av skadebilden.

Publicerad 22 May 2019 00:00