För två år sedan flyttade Susanna Kennethsdotter sin verksamhet Butiksloppis från Hässleholm till Kristianstad. Men de senaste månadernas vägbygge i området har drabbat henne hårt.

För två år sedan flyttade Susanna Kennethsdotter sin verksamhet Butiksloppis från Hässleholm till Kristianstad. Men de senaste månadernas vägbygge i området har drabbat henne hårt. Foto: Paola Nordgren

Stor förlust för företag under rondellbygget

"Spontankunderna har haft svårt att hitta hit under ombyggnaden"

KRISTIANSTAD.

Rondellen på Långebro är nu invigd och trafiken flyter åter igen på efter åtta månaders ombyggnad. Ett bygge som skapat problem för företagare i området.

En av dessa är Susanna Kennethsdotter på Butiksloppis som märkt av ett stort intäktsbortfall under byggtiden.

– Under de åtta månader som bygget pågått har vi förlorat nästan 600 000 kr i intäkter om vi jämför med motsvarande månader året innan. Som småföretagare är det katastrof. Vi tvingades i höstas säga upp personal, men siffrorna har trots det, pekat neråt.

Enligt Susanna Kennethsdotter så är cirka femtio procent av besökarna stammisar som kommer till butiken både för att köpa och sälja sina saker. Det man märkt av är de spontanbesökare som på grund av ombyggnaden inte kört förbi eller enkelt kunnat ta sig in på Långebrområdet.

– Då infarten till oss varit avstängd stora delar av byggtiden har detta påverkat oss stort, säger Susanna Kennethsdotter.

Det hon ställer sig frågande till nu är hur småföretagare ska kunna klara av en sådan här situation och vilket ansvar kommunen har i frågan.

– Det är fler än vi som drabbats, tänker jag, men för ett etablerat företag borde konsekvenserna inte bli särskilt stora. De har ju sedan många år sina trogna kunder, som gärna kör en omväg för att komma till sitt mål, menar Susanna Kennethsdotter som också varit i kontakt med kommunen för ersättningsanspråk.

– Chansen att vi får ersättning verkar dock vara mycket liten men jag skulle vilja ha igång en diskussion kring ansvarsbiten i sådana här situationer, för det pågår ju hela tiden överallt. Det är nästan mer regel än undantag att mindre företag tvingas slå igen i samband med att tillgängligheten begränsas. Hur ska någon våga starta företag under sådana förutsättningar, undrar Susanna Kennethsdotter som trots allt är positiv till den nya rondellen när den nu står färdig och trafiksituationen på Långebro förbättrats avsevärt.

Enligt Henrik Wester, informatör på C4 Teknik så har kommunen inget definitivt ansvar över omsättningsförluster vid sådant här arbete.

– Som väghållare har vi ansvar att underhålla och utveckla vägnätet. I det ansvaret så är det vår ambition att föregå våra arbeten med dialog med omkringliggande verksamheter och givetvis också att byggperioden ska medföra så liten negativ påverkan på omsättningen som möjligt. Verksamheter ska tåla ett arbetes påverkan upp till viss toleransnivå. Men ersättning kan utgå om kommunen varit vårdslös och av det skälet orsakat skada. Vilken toleransnivå som anses vara acceptabel och vad som anses vara vårdslöshet får eventuella rättsprocesser påvisa, säger Henrik Wester.

Publicerad 16 May 2019 13:40