Endast cykelstråk och grönområde ska iordningställas sedan är cirkulationsplats Långebro helt färdig.

Endast cykelstråk och grönområde ska iordningställas sedan är cirkulationsplats Långebro helt färdig. Foto: Paola Nordgren

Premiär för nya cirkulationsplatsen på Långebro

"Det är en efterlängtad åtgärd som nu öppnar"

KRISTIANSTAD.

Efter två veckor där vägen varit avstängd helt vid cirkulationsplatsen på Långebro så öppnar man nu upp för trafik igen och den nya rondellen är därmed också invigd.

– Det återstår några cykelstråk och grönområde som ska bli färdiga. Men trafiken är nu påsläppt och flyter på bra och det är verkligen en efterlängtad åtgärd som nu är så gott som färdig, berättar Henrik Wester, informatör, C4 Teknik.

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen på Långebro påbörjades i oktober 2018 och planerades då stå färdig strax innan midsommar. Men tack vare gynnsamt väder och ett bra team kunde man nu öppna upp rondellen över en månad tidigare.

– En tillfällig cirkulationsplats har fungerat väl under byggtiden. Vi var lite oroliga för hur det skulle flyta på men allt har gått bra och det har också gjort att vi kunde öppna upp den nya cirkulationsplatsen tidigare än beräknat.

Totalt passerar mellan 14 000-15 000 fordon platsen dagligen och ett fungerande flöde är nödvändigt.

– Den tidigare korsningen fungerade dåligt. Så detta har varit en efterlängtad åtgärd sedan många år tillbaka. När broarna över motorvägen också snart ska byggas om så behövdes också denna trafiklösningen stå färdig, förklarar Henrik Wester.

Konstverket "Väktarna" som tidigare stod utanför gamla DOMUS i centrala Kristianstad har nu också fått nytt liv på Långebro och pryder numera platsen.

– Jag är väldigt glad att man hittat den här platsen för konstverken, som en gång skapats av stenindustrin i närområdet och de gör sig bra på denna fantastiska plats, säger konstnären Pål Svensson.

Bakom rondellens konst står Pål Svensson som en gång i tiden gjorde konstverket

Bakom rondellens konst står Pål Svensson som en gång i tiden gjorde konstverket "Väktarna" som då prydde Kristianstad centrum. Numera står verket mitt i rondellen. Foto: Paola Nordgren

Härnäst väntar också en förbättring av rondellerna på Härlöv och en körfältsförbättring mellan dessa cirkulationsplatser, vilket påbörjas inom kort.

Publicerad 13 May 2019 00:00