Anledningen till frånvaro utreddes aldrig. Nu får skolan kritik av Skolinspektionen.

Anledningen till frånvaro utreddes aldrig. Nu får skolan kritik av Skolinspektionen. Foto: Genrebild/Mostphotos

Skola kritiseras för att inte ha utrett frånvaro

Skolinspektionen utreder nu ärendet

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Skolinspektionen utreder just nu en skola i Kristianstad kommun, då inspektionen tagit emot en anmälan gällande en elevs skolsituation. Myndigheten kräver nu att ansvarig för skolverksamheten vidtar åtgärder så att elevens rättigheter enligt skollagen tillgodoses.

Enligt Skolinspektionen så har skolan ett långtgående ansvar för att elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Om det är så att eleven inte kommer till skolan så är det rektorns uppgift att utreda vad det beror på. Om frånvaron bedöms vara ogiltig ska motivationsskapande åtgärder eller andra insatser som eleven är i behov av sättas in för att få eleven i undervisning. I det aktuella fallet anser Skolinspektionen att man till viss del satt in åtgärder för att komma till rätta med den stora frånvaron. Man har dock aldrig utrett anledningen till frånvaron. Att så inte har skett utgör en brist enligt Skolinspektionen. Skolinspektionen bedömer dessutom även att skolan och huvudmannen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillgodose elevens rätt till utbildning, vilket även detta är en brist anser man.

Publicerad 10 May 2019 00:00