Foto: Mostphotos

Kristianstadsbo anmäler Migrationsverket – besviken på lång handläggningstid

Myndigheten hävdar dock att de skickat ut ett beslut

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. En Kristianstadsbo som ansökt om svenskt medborgarskap 2017 anmäler nu Migrationsverket till Justitieombudsmannen då han anser att väntetiden för besked varit allt för lång.

Enligt anmälan lämnade mannen in sin ansökan i september 2017. När han kontaktat myndigheten för att höra hur det går har han fått beskedet att han fortfarande står i kö. Sedan juli 2018 har man kunnat begära ett beslut om det är mer än sex månader sedan ansökan lämnades in. Detta gjorde mannen men fick ändå inget svar. När han kontaktar myndigheten hävdar de att de skickat beslutet per post, något som anmälaren hävdar aldrig kommit fram. Mannen menar att han genom att inte ha fått brevet inte heller haft möjlighet att överklaga beslutet, därför anmäler han nu myndigheten till JO.

Publicerad 18 April 2019 00:00