Skorpdagglaven har ökat med hjälp av konstgjord spridning.

Skorpdagglaven har ökat med hjälp av konstgjord spridning. Foto: Emma Arneng

Skogsprojekt räddade hotad lava

Trolle Ljungby, Balsberget och Bäckaskog har nu fått lavan tillbaka

KRISTIANSTAD. Genom att på konstgjord väg spridit ut Skorpdagglava har Länsstyrelsen Skåne nu lyckats öka mängden hotad lava igen.

Av
Paola Nordgren

I bland annat Trolle Ljungby har man tidigare haft relativt gott om värdträd för skorpdagglav men när almsjukan slog till blev läget akut och träden dog då i snabb takt.

Projektet man påbörjade innebar att den ovanliga laven som bara växer naturligt på ett trettiotal träd i Skåne däribland i Trolle Ljungby, Balsberget och vid Bäckaskog slott nu har kunnat sprida sig till ytterligare 83 träd och till helt nya platser och trädslag.Tack vare att det fanns ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av skorpdagglav kunde Länsstyrelsen Skåne starta ett räddningsprojekt. Projektet finansierades med pengar från Naturvårdsverket.

–Skorpdagglaven har varit extra utsatt eftersom den tidigare förekom främst på alm och ask, som drabbats hårt av almsjuka och askskottsjuka. Därför är det väldigt glädjande är att skorpdagglaven har kunnat sprida sig nya trädslag som lönn, ek och lind, säger Emma Arneng på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande och är den som har genomfört projektet.

Vanligtvis växer lavan på kala ytor som sten, trä, bark och jord och består av två olika organismer, vanligen en svamp och en alg, som lever av varandra. Men redan 2007 gjordes de första transplanteringarna och 2017 följdes projektet upp som visade att spridningen lyckats. Totalt finns skorpdagglaven idag på 116 träd i Skåne, fördelade på tolv lokaler.

– Att hejda förlusten av biologisk mångfald är den kanske viktigaste frågan för naturvården i Skåne. Vårt län har flest arter i landet, men också flest hotade arter. Resultaten visar att vi ibland måste gå in aktivt och hjälpa vissa arter överleva i det skånska landskapet, säger Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 13 April 2019 00:00