Kristianstads företagare ger kommunens företagarservice bra betyg.

Kristianstads företagare ger kommunens företagarservice bra betyg. Foto: Paola Nordgren

Företagare nöjda med årets kommunservice

Hanteringen av serveringstillstånd ökar starkt

KRISTIANSTAD.

De senaste siffrorna från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) visar att företagare i Kristianstad kommun är allt mer nöjda med kommunens företagsservice.

Av
Paola Nordgren

Den senaste statistiken visar dessutom att Kristianstads kommun höjer sitt NKI-värde ett steg till 74, men tappar 10 placeringar i rankingen.

Sedan 2010 har man gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga. Vilket innebär att Kristianstads kommun ligger två enheter över Sverigesnittet.

– Det är glädjande att se att vi fortfarande ligger över Sverigesnittet. Det märks att det jobbet vi påbörjade för något år sen har gett resultat och vi kan se att de flesta förvaltningar ligger kvar på samma höga värde som förra året, säger Pierre Månsson, kommunalråd (L).

I år har särskilt ett område tagit ett stort kliv framåt, det område som har stigit nämnvärt är kommunens hantering av serveringstillstånd som har höjt sitt NKI-värde från 65 till 77.

Kristianstads kommun hamnar i år som helhet på plats 74 av de deltagande 171 kommunerna. Vilket innebär att Kristianstad sjunker i placeringar då även många andra kommuner gått starkt framåt.

Publicerad 11 April 2019 08:34