Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Johan Nyberg/Region Skåne

Sköterska såg inget ambulansbehov – patient hittades på golvet dagen efter

Händelsen anmäls nu till IVO

KRISTIANSTAD. En patient hittades på golvet i sitt hem och fick föras med ambulans till akuten. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, då hemtjänstpersonalen som tillkallades till bostaden kvällen innan inte tog patientens smärtor på allvar utan lämnade istället patienten när denna somnat.

Av
Paola Nordgren

Patienten larmade själv nattpatrullen under natten på grund av smärtor och andningsbesvär och önskade att de skulle kalla på en ambulans. Personalen kände sig dock osäkra på hur de skulle beskriva symtomen för ambulanspersonalen och kontaktade istället en sjuksköterska som fattade beslutet att avvakta. Patienten kom sedan till ro och somnade i sin säng.

Enligt anmälan skedde dock rapporteringen inte på ett strukturerat sätt och sjuksköterskans bedömning anses inte heller rätt gjord då man saknade information om bland annat puls och temperatur. Sjuksköterskan ordinerade inte heller någon uppföljning utan tog för givet att personalen gjorde ett nytt besök under morgonen vilket inte skedde. När personalen återvände på kvällen hittades patienten liggande på golvet och fick föras akut till sjukhus.

Publicerad 09 April 2019 00:00