Överfulla avdelningar oroar personalen.

Överfulla avdelningar oroar personalen. Foto: Genrebild/Lev dolgachov

Överbeläggningar och personalbrist på flera sjukhusavdelningar

Arbetsmiljöverket ser över situationen

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Två avdelningar på Centralsjukhuset i Kristianstad anmäls nu till Arbetsmiljöverket då den arbetssituation som råder är ohållbar enligt de handlingar som kommit in till Arbetsmiljöverket. Enligt handlingarna ska personalbristen och arbetsbelastningen vara så hög att de som jobbar på avdelningarna drabbats och de anser att situationen är ohållbar inte minst när det gäller patientsäkerheten då överbeläggning råder.

Nu kräver ett skyddsombud mer personal och vårdplatser och enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder och har också skickat ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Publicerad 24 March 2019 00:00