Jill Müller hoppas att fler hyresgäster på C4-shopping ska nappa på förfrågan och vilja ha bikupor på gallerians tak.

Jill Müller hoppas att fler hyresgäster på C4-shopping ska nappa på förfrågan och vilja ha bikupor på gallerians tak. Foto: Privat

Bibruden använder C4-shoppings tak till biodling

Åtta bikupor får plats på taket

HAMMAR.

Lagom till sommaren kommer biodlaren Jill Müller att sätta upp minst två bikupor på C4-shoppings tak. Honungen kommer sedan att säljas på Café Hannott vid gallerian.

– Jag har känt tjejerna som har caféet sedan vi var ungdomar och tänkte att det hade varit roligt om de fick sälja egen honung. Därför föreslog jag att de skulle ha två kupor uppe på taket på C4-shopping under sommaren och det som kuporna bidrar med kommer sedan att säljas i caféet.

Lågt räknat så brukar varje samhälle enligt Jill Müller ge runt 30 kilo honung, vilket i så fall skulle innebära runt 120 burkar per bikupa.

Ledningen på C4-shopping var positiva till idén och har också ställt frågan till övriga hyresgäster på C4 då Jill Müller har möjligheten att placera max åtta kupor på taket som hon kommer att besöka var tionde dag. Att ställa kupor på taken är enligt dessutom Jill Müller vanligt i storstäderna utomlands.

– Eftersom det finns mycket parker och blommor i städer men ofta lite plats är tak på höga hus ypperligt. Jag tror att åtta kupor är lagom här på C4 då det måste finnas mat till alla bin också och under sommaren är där runt 80 000 bin i en kupa som alla ska ha mat.

Jill Müllers intresse för biodling och honungsproduktion föddes för drygt tio år sedan men började själv att odla honung för ett år sedan och nu har hon nyligen tagit examen som biodlare på Rosendals i Strömsnäsbruk och jobbar numera också på Rosendals honung med runt 800 bisamhällen samtidigt som hon sköter sitt eget företag, Bibrudens Biskafferi.

Publicerad 23 March 2019 00:00