Rolf Paimensalo, från polisen verkar tillsammans med Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande för ett tryggare Östra Göinge.

Rolf Paimensalo, från polisen verkar tillsammans med Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande för ett tryggare Östra Göinge. Foto: Östra Göinge kommun

Årets medborgarlöfte: "Det ska svida att begå brott"

Östra Göinge kommun och polis i tydligare samarbete

ÖSTRA GÖINGE

. Buskörning och narkotika ligger högt upp på listan när polisen och Östra Göinge kommun ser över kommande årets medborgarlöfte.

Av
Paola Nordgren

– Det är klart att det oroar att vi just nu har ett stim av narkotika i området. Det är något vi måste arbeta vidare med att förhindra. Att det letat sig ut även här på landsbygden beror troligtvis att de fått jobba ostört. Men i takt med att allmänheten börjar höra av sig när de sett något så har vi också kunnat följa upp ärendet. Som kommunpolis får jag en hel del information från allmänheten men det finns ännu mer, säger kommunpolis, Rolf Paimensalo.

Östra Göinge kommun och polisen stärker därför också sitt samarbete. Under 2019 ansvarar dessutom polisen för att samordna två större insatser tillsammans med kommunen, skatteverket och tullverket för att minska olaglig försäljning av cigaretter, tobak och andra droger.

– Ja, vi märker av en ökning även för olaglig försäljning av cigaretter och där måste också kommunen bli hårdare och belägga handlarna med vite som säljer dessa varor i sina butiker. Det ska svida lite att man gör något olagligt. Dessutom är det ofta så att säljer man olagliga varor så säljer man inte allt för sällan även andra saker, förklarar Rolf Paimensalo.

Enligt årets medborgarenkät så hamnar också buskörningen högt upp när de boende får säga sitt.

– Trafiken är ett ämne som tas upp på i stort sett alla orter. Vi har många ungdomar med A-traktorer i Östra Göinge och det är inte alltid de har koll på vad det faktiskt är de kör runt med vilket kan skapa problem. Den körs dessutom i den vanliga trafiken vilket gör att de syns och är något vi också kommer att fortsätta jobba med.

Under år 2019 har man som löfte att minst 15 riktade trafikkontroller ska genomföras tillsammans med en informationskampanj för att minska buskörning och sänka hastigheten i kommunen.

Medborgarlöfte, prioriterade områden 2019

– Missbruk av narkotika och andra droger bland barn och unga

– Trygg och säker trafikmiljö

– Trygghet i Göingebornas livsmiljö

– Förebygga inbrott i bostäder

Publicerad 21 March 2019 00:00