Reningsverk byggs om för 500 miljoner.

Reningsverk byggs om för 500 miljoner. Foto: Kristianstad kommun

En stor utmaning – reningsverket i gång samtidigt som det byggs om

Centralt reningsverk byggs om för att Kristianstad ska kunna växa

KRISTIANSTAD.

För att Kristianstad ska kunna växa krävs det att kommunens centrala reningsverk byggs om. Vid senaste mötet i tekniska nämnden tog man därför beslut om att påbörja utbyggnaden.

Kristianstads centrala reningsverk tar varje dag emot och renar avlopp från hushåll och företag i och kring Kristianstad och Åhus. Miljökraven på avloppsreningsverk har de senaste åren höjts betydligt Kristianstads reningsverk börjar också bli gammalt och slitet.

C4 Teknik har nu fått uppdraget att påbörja verkets två första etapper där arbetet med att bygga om inloppsstationen och förbehandlingsstationen inleds i höst. Ett arbete som kräver en hel del då det samtidigt som det byggs om också måste vara i full drift samtidigt.

– Vi kan ju inte stanna avloppet som kommer till oss, så därför måste verket hela tiden rulla i full skala, parallellt med ombyggnationen, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun på kommunens hemsida.

Totalt beräknas ombyggnaden gå på drygt 500 miljoner och beräknas vara klart 2024.

– Det är stora pengar i sådana här ombyggnationer, men avloppshantering är kritiskt. Kan vi inte ta hand om avloppet på ett miljöriktigt sätt så kan vi inte ta emot företagsetableringar. Då kan kommunen inte växa, säger Bengt Olsson, förvaltningschef för C4 Teknik.

Publicerad 19 March 2019 09:30