En bastuförening har fått bygglov för en bastu vägg i vägg med Åhus Windsurfing Club. Något som klubben anser inte gått rätt till.

En bastuförening har fått bygglov för en bastu vägg i vägg med Åhus Windsurfing Club. Något som klubben anser inte gått rätt till. Foto: Privat

Kommunen gav bygglov på tingad mark – nu ryter arrendatorn ifrån

"Att tränga ihop två verksamheter på samma mark känns helt galet"

ÅHUS.

Åhus Windsurfing Club har arrenderat mark av kommunen i 45 år, precis intill evenemangsstranden. Nu ser det ut som de får sällskap på tomten av en bastuförening som anser att bastun bör stå på mark som surfingklubben blivit lovade. "Att tränga ihop två verksamheter på samma mark känns helt galet och kan dessvärre bara innebära problem för alla involverade" säger surfklubbens representant.

– Så sent som i november i fjol gjorde vi en överenskommelse via mejl och som också finns sparad om att den lilla marken bredvid oss också skulle ingå i vårt arrende. Marken ritades in och vi fick en karta där den nya marken var markerad. Men tydligen lades det aldrig in i systemet och nu har man sagt ja till att den nystartade föreningen "Åhus vinterbadare" ska få ha sin bastuklubb där, säger Ola Hall som representerar styrelsen i ÅWC.

Detta gör att styrelsen nu känner sig överkörda av kommunen.

– Det handlar inte bara om att det placeras en bastu här utan också om den risk det innebär att vi skulle dela på vattnet. Vi har tävlingar och ungdomsträningar precis här. Om det då är badare i vattnet innanför bojjarna innebär det en stor risk för alla. Kommunen ser detta som en markfråga men för oss handlar det även om vattnet, förklarar Ola Hall.

"Det känns

inte helt rätt att kommunen gynnar en nybildad förening när vi funnits

i 45 år."

Enligt Styrelsen i ÅWC så fick man tidigare besked om att vinterbadarna endast skulle bada under vintermånaderna men det har vindsurfingklubben svårt att tro när man nu vill placera en bastu på ett av de bästa lägena i Åhus.

– Det är självklart att de kommer att använda bastun året runt, precis som vi använder våra lokaler och vattnet året runt när det väl blåser. Det känns inte helt rätt att kommunen gynnar en nybildad förening när vi funnits i 45 år. Vi har inte ens fått yttra oss i frågan som närmaste grannar. Att tränga ihop två verksamheter på samma mark känns helt galet och kan dessvärre bara innebära problem för alla involverade. Vi har därför överklagat bygglovet, berättar Ola Hall.

Styrelsen ställer sig dessutom frågande till varför kommunens välvilja mot en bastuklubb kan vara så stor att man snabbexpedierar ärendet så som man gjort i detta fallet.

Turerna har varit många och nu backar också Roger Jönsson, stadsarkitekt & avdelningschef på plan- och bygglovsavdelningen och medger att att beslutet varit förhastat.

– Klubben har rätt att yttra sig. Huruvida de är berörda av åtgärden kan man diskutera men de är formellt sakägare. Vi har alltså gjort fel som inte hörde dem i bygglovsärendet. När vi tog beslutet hade vi uppfattningen att kommunen som markägare hade stämt av med de olika intressenterna men det visar sig nu att den slutsatsen var förhastad. Vi kommer därför att pröva bygglovsbeslutet på nytt och göra rätt, berättar Roger Jönsson.

Går det att dra tillbaka ett bygglov rent formellt?

– Det går formellt sett inte att dra tillbaka det tidigare bygglovet som för övrigt är överklagat och som därför nu ligger hos Länsstyrelsen. Vi bedömer dock att Länsstyrelsen sannolikt kommer att upphäva det på grund av felaktig formell hantering. När vi prövar saken på nytt kan vi fatta ett nytt beslut som kan ersätta det tidigare.

Publicerad 17 March 2019 00:00