Boende i Kristianstad får tycka till om sin stad.

Boende i Kristianstad får tycka till om sin stad. Foto: Mostphotos

Kristianstad undersöks som boendestad

Undersökningen ska sedan mynna ut i en bättre och mer attraktiv stad

KRISTIANSTAD.

Region Skåne tillsammans med fem kommuner, däribland Kristianstad undersöker vad invånarna uppskattar med just Kristianstad. Projektet har som syfte att finna de faktorer som mest påverkar vår upplevelse av en plats.

– Vi behöver mer kunskap om vilka värden vi anser höjer stadskvaliteten. Med den kunskapen kan vi sedan skapa miljöer som upplevs trygga, levande och attraktiva, berättar Per Blomberg planeringsarkitekt vid Kristianstads kommun i ett pressmeddelande.

I undersökningen tittar man bland annat på de orter i kommunen som enligt statistiken är mer populära än andra för att på så sätt ta reda på vilka faktorer som spelar in när man väljer ett område att bosätta sig i. För att få svar på sina frågor vill nu kommunen ta hjälp av boende i Kristianstad och den undersökning som boende kommer att få vara en del av kommer ta upp frågor som närmiljö, tillgång till exempelvis handel, service, parker och naturområden. Resultatet av undersökningen kommer sedan att implementeras i det fortsatta arbetet med att utveckla de olika stadskvaliteterna.

– Genom att svara på enkäten kommer du att bidra till att göra staden bättre och mer attraktiv. Det tar bara några minuter och vi hoppas att många tar chansen att hjälpa oss i detta arbete, säger Per Blomberg.

Publicerad 13 March 2019 14:18