Ett samarbete mellan Kristianstad kommun och polisen har nu mynnat ut i övervakningskameror i centrum.

Ett samarbete mellan Kristianstad kommun och polisen har nu mynnat ut i övervakningskameror i centrum. Foto: Paola Nordgren

Trygghetskameror i Kristianstad stadskärna blir nu verklighet

Totalt sju kameror ska placeras ut i centrum

KRISTIANSTAD. Nu inleds arbetet med att placera ut de första trygghetskamerorna i Kristianstad centrum. Kamerorna är en av de insatser som Kristianstads kommun gör i samverkan med Polisen för att öka tryggheten i centrum.

Av
Paola Nordgren

Övervakningskameror har varit en önskan från både allmänhet och handlare i stadskärnan. Och nu sätts de två första kamerorna av sju stycken upp. De övriga kamerorna kommer att sättas upp efter hand och planeras att tas i bruk innan sommaren.

Men det har varit en långdragen process. Redan 2013 skickade kommunen in en ansökan om övervakningskameror men fick då avslag av Länsstyrelsen. Nu har man däremot fått ett positivt svar för sju stycken centrala kameror och då har processen med bland annat fastighetsägare fått en central roll.

– Alla har varit positiva till att det kommer upp kameror men alla har inte varit positiva till att kamerorna sätts upp på deras fasader. Så det har varit en process i sig, berättar Martin Thornell, kommunpolis i Kristianstad.

Pierre Månsson (L) kommunalråd ser också kamerorna som ett efterlängtad steg i en ökad trygghet i centrum.

– Det kanske inte minskar brottsligheten men det ökar chanserna för att fler brott löses. Och det är en efterlängtad åtgärd som nu äntligen blir verklighet när kamerorna kommer upp.

Enligt Martin Thornell ser man flera effekter av kameror sätts upp förutom att man kan lösa fler brott så upplever allmänheten en ökad trygghet.

– Vi har haft kameror på Charlottesborg sedan ett halvår tillbaka och vi upplever att allmänheten tycker att det blivit lugnare men de säger också att de känner sig tryggare på området.

Samtidigt är det också viktigt att poängtera anser Louise Englund, biträdande lokalpolisområdeschef att kamerorna sätts upp samtidigt som man gör en rad andra åtgärder för att öka tryggheten och förebygga brott.

– Det är ett samarbete och en rad åtgärder som spelar in, säger Louise Englund.

Och det är endast polisen som kommer att ha tillgång till materialet i kamerorna, både i realtid och det som spelas in.

Kamerornas placering har valts ut där det rör sig mycket människor och där man ser att det sker en del brott. Kamerorna kommer dock att gå igång först när samtliga sju kameror är uppe. Och i ett första skede har man ansökt om ett tillfälligt 90-dagars tillstånd som man när kamerorna är igång kommer att ansöka om till ett permanent tillstånd.

– Vi har gemensamt valt ut de platser där vi anser att kamerorna gör mest nytta. De första två kamerorna som sätts upp nu blir över Stora torg och vid hörnet av gallerian. Sedan väntar Lilla Torg, Hästtorget, Galleria Boulevards huvudingång, Vid Sparbanken och förhoppningsvis på Hesslegatan, berättar Martin Thornell.

Publicerad 10 March 2019 00:00