Thomas Hannjö ser positivt på samarbetet med kommunen i Östra Göinge som också gett effekt på arbetsmarknaden och gett fler utlandsfödda chansen till ett arbete.

Thomas Hannjö ser positivt på samarbetet med kommunen i Östra Göinge som också gett effekt på arbetsmarknaden och gett fler utlandsfödda chansen till ett arbete. Foto: Privat

Arbetslösheten bland utlandsfödda minskar i Östra Göinge

Detta trots att arbetslösheten i Göinge är högst i Skåne

ÖSTRA GÖINGE.

Antalet utlandsfödda som får jobb har ökat i Östra Göinge. Det visar den senaste statistiken. Siffrorna för Östra Göinge visar att kommunen haft den mest gynnsamma utvecklingen i hela Skåne det senaste halvåret.

Arbetslösheten bland utlandsfödda låg i januari på 46,5 procent i Östra Göinge kommun, motsvarande 589 personer. Det innebär att kommunen har haft en mer gynnsam utveckling än hela Skåne län sedan juli. Trots detta är arbetslösheten bland utlandsfödda fortfarande 23,1 procentenheter högre i Östra Göinge kommun än i hela Skåne län och siffrorna visar dessutom att Östra Göinge kommun har den högsta arbetslösheten totalt i Skåne just nu.

– Det finns egentligen flera orsaker till att vi fått en positiv minskning av antalet utlandsfödda som är utan jobb. Vi har bland annat haft ett samarbete med kommunen och det samarbetet har också blivit bättre och bättre och har under 2018 också gett effekt. Dessutom jobbade vi mycket under förra året med något som hette extra arbete där nyanlända fått gå in som ett extra stöd i olika verksamheter, berättar Thomas Hannjö, chef Arbetsförmedlingen, Östra Göinge.

Enligt statistiken så var totalt 857 personer arbetslösa i Östra Göinge i fjol. Av dessa var 589 personer utlandsfödda vilket innebär drygt 70 procent och just nu har man i denna grupp 92 personer i en så kallad extratjänst.

– Omkring 80 procent av de inskrivna arbetslösa hos oss har antingen en funktionsvariation, ej avklarad gymnasieutbildning, eller är födda utanför Europa. En del av dessa har en kombination av dessa. I dagens Sverige innebär detta att man som individ kan ha det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, och att man behöver ytterligare stöd och hjälp för att lyckas, och att vi har ovanligt hög arbetslös i Östra Göinge över lag är något missvisande. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbete med de grupper som saknar utbildning och språk och försöka få upp ögonen hos arbetsgivarna för den möjlighet till arbetskraft som vi faktiskt har, säger Thomas Hannjö.

Publicerad 14 February 2019 08:59