Foto. Mostphotos.com

Sjukvårdsanställda tvingas arbeta i gårdagens kläder

Kan innebära risk för patientsäkerheten

KRISTIANSTAD. Vid upprepade tillfällen har sjukvårdsanställda på Centralsjukhuset i Kristianstad tvingats arbeta i samma kläder som de hade passet innan. Detta då det på sistone saknats tillräckligt med rena kläder att byta till.

– Det har varit vanligt framför allt på måndagsmorgnarna, efter helgerna. Personalen har inte kunnat byta arbetskläder inför ett nytt arbetspass, utan har fått sätta på sig de kläder de hade passet innan. Det är inte bra, säger sjukhuschef Johan Cosmo till Kristianstadsbladet.

Att inte kunna byta till rena arbetskläder mellan två pass kan leda till arbetsmiljöproblem och hygienproblem som i förlängningen kan bli en risk för patientsäkerheten.

Huruvida bristen på rena arbetskläder han kopplas till den senaste tidens oroligheter på Skånetvätt vill Johan Cosmo inte spekulera i.

– Det Regionservice har svarat mig är att det inte har ett samband, utan att det är något annat. Vad det andra är ska utredas nu, säger han till tidningen.

Bristen på kläder kommer nu att utredas. Besked om orsak väntas inom 14 dagar.

Publicerad 13 February 2019 13:48