Närmare hälften av alla kontaktförbudsansökningar i Kristianstad godkänns.

Närmare hälften av alla kontaktförbudsansökningar i Kristianstad godkänns. Foto: Mostphotos/genrebild

Nästan varannan önskan om kontaktförbud beviljas i Kristianstad

Kristianstad skiljer sig från övriga landet där snittet är var fjärde

KRISTIANSTAD

. Fjolårets siffror från Åklagarmyndigheten visar att totalt 81 personer beviljades kontaktförbud i Kristianstad i fjol, vilket innebär att ungefär varannan ansökan godkänns.

– Att många ansökningar får avslag finns det många orsaker till. Den främsta orsaken är att förutsättningarna för kontaktförbud inte är uppfyllda. Det är inte alla gånger så lätt att få kontaktförbud, säger Mehrdad Sanaei, kammaråklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum till Nyhetsbyrån Siren.

I hela landet visar siffrorna att totalt 11000 ärende om kontaktförbud kom in till åklagarmyndigheten under 2018 varav 3000 beviljades. vilket innebär att ungefär vart fjärde kontaktförbud godkänns. Kristianstad skiljer sig dock från snittet. I Kristianstads åklagarkammare beviljades kontaktförbud i 45 procent av fallen, medan motsvarande siffra i Eskilstuna var 16 procent 2018 vilket också visa på att det finns stora regionala skillnader.

– Utifrån de undersökningar som Åklagarmyndigheten tidigare har gjort har man inte kunnat se att de här skillnaderna beror på att åklagarnas handläggning är olika. Åklagare, var de än befinner sig i landet, tillämpar kontaktförbudslagstiftningen på ett likartat sätt. Vi är på gång med en ny tematisk tillsyn som inleds i år. Syftet är att undersöka om det finns brister och om tidigare brister har minskat och enhetligheten har ökat, säger Mehrdad Sanaei.

FAKTA:

Åklagare beslutar om kontaktförbud. Kontaktförbudet förbjuder en person att ta kontakt med en annan person. Syftet är framförallt att förebygga hotfulla och farliga situationer. Kontaktförbud får meddelas om det finns en klar och konkret risk att en person ska utsätta en annan person för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier. Förföljelse kan innebära att någon vid upprepade tillfällen på ett mycket påträngande eller besvärande sätt söker kontakt med någon mot dennes vilja genom till exempel besök, telefonsamtal eller brev. Källa: Åklagarmyndigheten

Publicerad 07 February 2019 10:08