Totalt 145 sexualbrott anmäldes förra året till polisen i Kristianstad kommun.

Totalt 145 sexualbrott anmäldes förra året till polisen i Kristianstad kommun. Foto: Mostphotos/genrebild

Stor ökning av sexualbrott trots mörkertal

"Begås brottet av en bekant minskar benägenheten att anmäla"

KRISTIANSTAD

. Antalet sexualbrott i Kristianstad ökar. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste statistik. Bara under 2018 anmäldes 145 sexualbrott varav nära hälften rubriceras som sexuellt ofredande.

Ser man till antalet anmälda brott per invånare i Kristianstad ökar anmälningarna både på ett år och på 15 års sikt. År 2003 anmäldes 89 sexualbrott per 100 000 invånare, år 2013 anmäldes 229, år 2017 anmäldes 167 och i fjol 172.

Kristianstad skiljer sig dock inte något från riket i övrigt då man under många år haft en stadig ökning av denna typen av brott. I fjol ökade också antalet anmälningar något, men tar man befolkningsökningen i beaktande stod utvecklingen dock stilla. Men ökningen av sexualbrottsanmälningar i riket kan därför ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet till nyhetsbyrån, Newsworthy.

Trots de senaste årens ökning, antas anmälningsbenägenheten fortfarande vara låg för sexualbrott. Enligt forskaren i kriminologi Felipe Estrada Dörner så menar han att många av dessa brott begås av någon som offret är bekant med vilket minskar benägenheten att anmäla.

– Det finns nog mörkertal i de flesta brottskategorier. I de här fallen rör det sig ofta om ljusskygga individer och vi har kollegor med specialkompetens för att upptäcka och utreda den typen av ärenden. Vi arbetar förebyggande tillsammans med kommunen med bland annat ungdomar. Då belyser vi frågorna och försöker få individer att tänka till hur man behandlar varandra på nätet och i livet, berättar Martin Thornell, kommunpolis i Kristianstad.

Den 1 juli i fjol trädde också den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft som i sin tur innebar att en rad nya brottsrubriceringar som oaktsam våldtäkt och sexuellt övergrepp lades till i staffskalan och sedan den nya lagen trädde i kraft har totalt två fall de nya brottsrubriceringarna anmälts.

Antal anmälda brott i underkategorierna till sexualbrott under 2018:

Sexuellt ofredande 70

Våldtäkte 57

Sexuellt tvång 10

Utnyttjande av barn för sexuell posering 4

Sexuella övergrepp 2

Sexköp 1

Publicerad 01 February 2019 08:55