Konstverket finns att se på naturum Vattenriket, Västra vallen, Härlövsängaledsvallen och Hammarslundsvallen.

Konstverket finns att se på naturum Vattenriket, Västra vallen, Härlövsängaledsvallen och Hammarslundsvallen. Foto: Caroline Mårtensson

Nytt konstverk invigs i Vattenriket

KRISTIANSTAD. Fyra platser i Kristianstads Vattenrike har tilldelats konstverket Levande fossil, skapat av konstnären Caroline Mårtensson. Och den 20 januari invigs konstverken vid naturum. Stenarna är placerade i anslutning till skyddsvallar och vandringsleder och är skapade av blästrade stenar.

För att finna de olika platserna, läsa om Vattenrikets klimatkontext och vad som kännetecknar de olika arterna, kan man numera skanna QR-koden med din mobil. Konstverket Levande fossil är dessutom skapat speciellt för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i anslutning till det tvärvetenskapliga konstprojektet Man and Biosphere - prekära situationer.

Publicerad 14 January 2019 09:11