Efter kraftfulla insatser är nu antalet sjukdagar bland kommunanställda på väg att sjunka.

Efter kraftfulla insatser är nu antalet sjukdagar bland kommunanställda på väg att sjunka. Foto: Kristianstad kommun/mostphotos

Den psykiska ohälsan bland kommunanställda har minskat

KRISTIANSTAD. Under 2018 hade man en massiv utbildning för kommunanställd personal i Kristianstad om psykisk ohälsa. Ett led i det steg man tagit mot att minska antalet sjukdagar hos de anställda.

Bland de anställda är nämligen psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför har flera större insatser för friskare arbetsplatser gjorts under året för att minska den negativa stress som får anställda att må dåligt.

–Ja, vi har de senaste åren haft en negativ trend när det gäller antalet sjukdagar och det är vårt ansvar som arbetsgivare att göra vad vi kan för att få bukt på det, säger HR-direktör Johanna Näslund.

Och satsningen ser ut att ha gett resultat. Under 2018 minskade antalet sjukskrivningsdagar per anställd med 1,4 dagar jämfört med året innan. Under perioden januari till oktober 2018 var de sjukskrivna 19,3 dagar per person, jämfört med 20,7 dagar under samma period 2017. Även förvaltningarna med ett stort antal anställda har minskat sina sjukskrivningsdagar. Bara på Omsorgsförvaltningen, som har haft högst antal sjukskrivningsdagar, har minskat antalet med 2,1 dagar jämfört med fjolåret.

– Kristianstad är inte unikt i sig. Den psykiska ohälsan har ökat rent generellt. Det är flera olika faktorer som spelar in att det är så och vi kände att vi behövde göra en kraftfull insats för att se över verksamheten och ge våra anställda rätt verktyg för att minska sjukdagarna. Förutom kurser så har vi bland annat tittat på vilka organisationsförändringar som behöver göras och var det behövs avlastning samt riktade insatser där man varit sjukskriven en längre tid. Åtgärder som vi ser nu har haft resultat.

Målet var att minska sjukskrivningsdagarna med två dagar, vilket inte riktigt nåddes men arbetsinsatserna fortsätter även under 2019.

– Ja, det kommer att vara vårt huvudfokus även under 2019.

Bara under 2018 kostade kommunens sjukskrivningarna drygt 40,8 miljoner kronor under 2018.

Mest och minst sjuka:

Flest längre sjukskrivningar (över 91 dagar): Undersköterskor och vårdbiträden

Flest korta sjukskrivningar (14 dagar och kortare) Städ- och renhållningsarbetare

Publicerad 11 January 2019 06:30