Lena Ohlsson (M) anser i en motion att skolbarnen bör kunna duscha enskilt efter gymnastiken. Något som togs upp vid nämndens möte i veckan.

Lena Ohlsson (M) anser i en motion att skolbarnen bör kunna duscha enskilt efter gymnastiken. Något som togs upp vid nämndens möte i veckan. Foto: Mostphotos/genrebild

Enskilda duschar som förslag i skolan

KRISTIANSTAD.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten inventerat samtliga 32 idrottshallar och 357 duschar. Och redan i fjol föreslog Lena Ohlsson (M att duschutrymmena skulle byggas om så att samtliga elever skulle få möjlighet att duscha enskilt, vilket dock ser ut att dröja enligt barn- och utbildningsnämnden.

Vid tisdagens möte i barn- och utbildningsnämnden togs ärendet upp på nytt.

Lena Ohlsson anser att enskilda duschar skulle öka tryggheten för eleverna och att det i sin tur skulle bidra till att fler elever klarar kunskapskraven i skolan då hon menar att rörelse gynnar inlärningen.

– Jag är ofta ute på skolorna och detta är inte bara mitt önskemål utan elevernas framförallt. Många elever struntar i gymnastiken på grund av gemensamma duschar eller går tidigare från lektionen för att få duscha ifred. Det blir många lektionstimmar som går till spillo för att man inte löser den här frågan med enskilda duschar. Det handlar om trygghet och trivsel, säger Lena Ohlsson.

Vid den inventering som gjordes under 2018 så visade beräkningarna att totalt 108 av duscharna gjorde det möjligt att duscha enskilt. Skulle man göra om de övriga duscharna och sätta upp duschdraperi beräknas detta kosta runt 2 miljoner kronor, skulle dörrar sättas beräknas detta kosta runt sju miljoner. Något ordförande i barn- och utbildningsnämnden Daniél Tejera (L) anser skulle bli för dyrt och det är pengar som inte finns i årets budget, säger han till Kristianstadsbladet.

– Jag har svårt att se att några duschdraperi och krokar för handdukarna skulle kosta två miljoner. Detta är något som skulle gjorts för många år sedan. Att det dessutom dröjt ett år innan motionen tas upp till diskussion är också alldeles för lång tid, säger Lena Ohlsson.

Publicerad 10 January 2019 10:14