Foto: Anderas Holm

Vårdcentral anmäls till IVO

KRISTIANSTAD/HELSINGBORG. Två stycken patienter från Kristianstad anmäler en vårdcentral i Helsingborg till Inspektionen för vård och omsorg efter att de anser att de blivit felbehandlade eller att deras sjukdomsbild inte tagits på allvar

En manlig patient besökte vårdcentralen i juli på grund av en hudförändring på armen. Vid första besöket var födelsemärket cirka en centimeter i diameter. Diagnosen pigmentförändring ställdes. Vid ett återbesök i september hade hudförändringen växt till mer än det dubbla och började lätt blöda. Patienten fick då en remiss till hudmottagningen som fann ett malignt melanom. En anmälan till IVO är nu gjord då fel diagnos gjordes vid första besöket.

Även en kvinnlig patient anmäler samma vårdcentral då hon vid ett besök på vårdcentralen i september sökte vård för andnöd. Patienten fick besked om att söka akutmottagningen om hon blev sämre. Då hon senare sökte på akutmottagningen på grund av tilltagande andfåddhet, trötthet samt snabb viktuppgång, konstaterades hjärtsvikt och hjartarytmi och pacemaker sattes in.

IVO följer nu upp ärendena och kommer att göra en inspektion på vårdcentralen i februari.

Publicerad 09 January 2019 10:00