Foto: Paola Nordgren

Miljardsatsning på cykling i Skåne

SKÅNE.

Cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne. Det är fler som cyklar än som åker buss och tåg. God cykelinfrastruktur är med andra ord något som berör många.

Region Skåne har därför antagit en plan som innebär stora investeringar. Med kommunal medfinansiering omfattar satsningen 1,5 miljarder kronor. I planen slås fast att all planering bör sträva mot en hållbar utveckling som tar i beaktning både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Detta är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin enligt Mätta Ivarsson (MP) som varit drivande i arbetet. Förhoppningen är nu att sätta Skåne på kartan som en av Europas bästa cykelregioner. Bättre cykelinfrastruktur ökar dessutom framkomligheten och gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken.

Målet är att till 2030 öka cykelns färdmedelsandel med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Med befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent jämfört med 2013.

Publicerad 09 January 2019 09:24