Wonderlost, ett interaktivt sätt för stadsplanering.

Wonderlost, ett interaktivt sätt för stadsplanering. Foto: Högskolan Kristianstad

Nya sätt för stadsplanering

KRISTIANSTAD.

De senaste två åren har invånare i Kristianstad och Köpenhamn kunnat vara med att forma sina städer, genom en ny metod och som en del i forsknings- och innovationsprojektet Wanderlost.

Projektet innebär en upplevelsebaserad konst som testats i öppen dialog med medborgarna. I utställningen Wonderlost har besökarna fått utforska hur berättelser om framtiden, staden och demokrati skapar engagemang i sociala och kulturella projekt. Metoden som utvecklades för ändamålet heter Fieldasy (field study and fantasy) och förenar olika kreativa arbetssätt för att förstå och omdefiniera vår omvärld i situationer där information saknas. Denna brist på information används sedan som en resurs för att bland annat få in mer fantasi och föreställningsförmåga.

– Begreppet ”att gå vilse” som vi använde som metafor i Wanderlost är för de flesta av oss ett oönskat tillstånd, något negativt. Vi vände på detta och fick deltagarna att förstå och uppleva att ”att gå vilse” blev en ögonöppnare, något positivt. Det blev ett sätt för de som deltog att återupptäcka det bekanta, lära känna nya människor i sin omgivning, samt se staden ur andras ögon, säger Michael Johansson, konstnärlig lektor i digitala medier vid Högskolan Kristianstad som arbetade med Wanderlost på Högskolans hemsida.

Detta bidrog också till reflektion kring vad digitaliseringen kan göra med oss människor och de miljöer vi lever i.

– I de positiva samtalen mötte vi mycket engagemang men i de negativa verkar det finnas för få forum och plattformar för att diskutera detta människor emellan och öppet undersöka och diskutera möjligheterna och riskerna. Här har vi forskare och konstnärer en stor uppgift framöver att både förmedla kunskaper och upplevelser för att bättre kunna möta en alltmer komplex framtid, säger Michael Johansson.

Publicerad 08 January 2019 09:27