Foto: Mostphotos/genrebild

Detaljplan blir fråga för domstol

ÅHUS. Den detaljplan som kommunen godkänt för ett nytt område i Åhus med 300 nya bostäder har nu överklagats till mark- och miljödomstolen av ett företag placerat i området då man anser att den ökade trafiken bland annat skulle skapa onödig stress och en försämrad arbetsmiljö för de anställda.

Man har tidigare också i sin överklagan bekräftat att företaget sprider en viss doft, vilket skulle kunna vara störande för de boende. Verksamheten innebär dessutom en del buller och företaget anser att ett bostadsområde skulle finna även detta störande även om ett bullerskydd sätts upp.

Publicerad 08 January 2019 15:08