Foto: Andreas Holm

Cancerdiagnos dröjde – Sjukvården får kritik

BROMÖLLA/KRISTIANSTAD.|

Inspektionen för vård och omsorg är kritisk efter att en diagnos dröjt över en månad. Istället blev remissen liggande, främst till följd av okunnighet om den tekniska hanteringen.

Efter en tids problem att ställa diagnosen för en man med spridd cancer, skulle han skickas till behandling av en läkare på Centralsjukhuset i Kristianstad. Då blev remissen liggande en månad, främst till följd av okunnighet om den tekniska hanteringen. Inspektionen för vård och omsorg är kritisk.

Mannen från Bromölla anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg då remisshanteringen på CSK fördröjt patientens behandling.

Först efter flera undersökningar kunde behandlande läkare fastställa att det rörde sig om samma typ av cancer med dottertumörer. Slutlig diagnos kan inte alltid ställas omedelbart, och patienten kan därför få olika besked om vilken typ av cancer som misstänks.

IVO bedömer dock att patientens behandling fördröjts av att den remiss som skrevs av behandlande läkare den 5 april inte skickades iväg förrän en månad senare, efter att en anhörig undrat över den. IVO är också kritisk till att vårdgivaren inte har fungerande rutiner för kontroll av att medarbetarna har tillräckliga kunskaper om remisshanteringen på avdelningen.

Publicerad 14 December 2018 08:26