Kommunalråd Jenny Önnevi och lokalpolisområdeschef Anders Knutsson har nu skrivit på Bromöllas medborgarlöfte för 2019.

Kommunalråd Jenny Önnevi och lokalpolisområdeschef Anders Knutsson har nu skrivit på Bromöllas medborgarlöfte för 2019. Foto: Paola Nordgren

Bromölla fokuserar på de unga för en tryggare ort

BROMÖLLA.

När Bromölla kommun presenterar sin trygghetsenkät så ser det ut som på många andra håll. Problem med buskörning och mopeder finns även här. I övrigt anser polisen att man bör kunna känna sig trygg i Bromölla.

– Vi hade en del skadegörelse och misshandel under 2017 och oron för detta ligger nog kvar. Det finns en viss upplevd oro enligt enkäten men vi vet också att händelser som dessa brukar ligga kvar som en känsla ungefär ett år. De två männen som utförde brotten är också gripna och vi är nöjda med resultatet och de åtgärder som gjorts där, säger kommunpolis Mats Hadartz.

Ser man på antalet anmälda skadegörelsebrott så har de också minskat, från 200 anmälningar under 2017 till 140 anmälningar 2018.

– Vi ser en förändring även här. Allmänheten är numera generellt mindre drabbade av skadegörelse än tidigare. Många av de anmälningar vi får in nu gäller byggnader och annan skadegörelse. Vilket vi i samråd med kommunen också arbetar med att förebygga.

Bland annat har man satt upp staket runt paddelbanorna för att minska risken för skadegörelse. Och för att minska buskörningen vid Ivö strand har man satt upp hinder som försvårar körning i området, vilket har haft effekt. De utökade trygghetsvandringarna som ett led i en tryggare kommun har också enligt polisen haft en positiv effekt precis som regelbundna besök på skolor, föreningar och evenemang.

– Att vara mer synliga och söka kontakt är också något vi kommer att fortsätta jobba med och som ingår i vårt trygghetslöfte även under 2019 då vi kommer att fokusera ännu mer på våra unga. Att skapa en närmare kontakt med våra unga och visa att vi är en del av samhället hoppas vi ska medföra flera positiva effekter, säger Anders Knutsson, lokalpolisområdeschef.

Enligt Mats Hadartz upplever Bromöllaborna också att det är tryggare på landsbygden än i tätorten, vilket man kunnat utläsa ur rapporten de senaste tre åren då man separerat kommunen i tre geografiska områden.

– Vi försöker hela tiden rikta våra insatser där de behövs mest. Och även om vi upplever att Bromölla är en trygg ort så är det den upplevda tryggheten som invånarna känner som vi måste ta hänsyn till och jobba vidare med att förbättra, säger Anders Knutsson.

Publicerad 14 December 2018 11:54