Nej till sänkt hastighet.

Nej till sänkt hastighet. Foto: Mostphotos

Boende får nej till sänkt hastighet

FJÄLKINGE.

Trafikutsatta boende vid en väg i Fjälkinge lyckas inte få igenom en ändring av hastighetsbegränsningen på vägen. Länsstyrelsen har tidigare nekat de boende en sänkning och Transportstyrelsen fastställer nu beslutet.

I oktober avslog Länsstyrelsen det önskemål som en boende på den aktuella gatan önskat om att hastigheten på vägen borde sänkas från 70 kilometer i timmen till 50 .

Den boende menar att ett vägmärke begränsar framkomligheten för breda lantbruksmaskiner och man anser också att det är anmärkningsvärt att markägare eller vägförening inte kontaktats innan märket sattes upp. Man anser dock att hastigheten inte behöver sänkas om vägmärket skulle plockas bort.

Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att förhållandena på den aktuella sträckan inte är sådana att de motiverar någon annan hastighetsbegränsning än den gällande. Den omständigheten att ett vägmärke begränsar framkomligheten för breda lantbruksmaskiner är inte ett sådant skäl som kan ligga till grund för en sänkning av hastigheten.

Transportstyrelsen går också på Länsstyrelsens linje och skriver i beslutet att aktuell vägsträcka inte ligger inom tätbebyggt området. Av trafikförordningen framgår också som grundläggande varsamhetsregler, att en trafikant ska för att undvika trafikolyckor iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.

Publicerad 13 December 2018 13:10