Trafiken flyter på enligt kommunen trots den stora ombyggnaden på Långebro.

Trafiken flyter på enligt kommunen trots den stora ombyggnaden på Långebro. Foto: Paola Nordgren

Rondellbygget på Långebro går framåt

KRISTIANSTAD.

Oron för trafikkaos under byggtiden av den nya rondellen på Långebro har funnits från kommunens håll. Men enligt Henrik Wester, informatör C4 Teknik så har trafiken flutit på.

– Eftersom mycket av bilkörningen går på vana så medför nya trafikmiljöer alltid lite förvirring och en del felkörningar i början. Nu har det nog landat hos de flesta som kör där ofta. Nya trafikanter på platsen är i regel mer uppmärksamma på skyltning, berättar Henrik Wester.

Under onsdagen så arbetar man också på plats för att koppla om en av kommunens huvudledningar för dricksvatten när man ändå gräver i området. Vilket i sin tur kan innebära att delar av Långebro och Helgedal och Hedentorp kan ha sämre tryck i sina kranar.

– Ja, vi byter en av av västra stadens huvudledningar för dricksvatten i samband med att vi ändå har anläggningsarbete på platsen. Det handlar om samordningsvinster och att vi slipper störa fler gånger på platsen, berättar Henrik Wester.

Den 4 november i år stängdes Sveriges äldsta trafikljus för sista gången av. För att lämna över till en tillfällig rondell i väntan på en ny cirkulationsplats.

Under december – januari kommer en ny gasledning också att dras mellan Härlövsdeponin och Scan.. Den längsta biten av den 650 meter långa ledningen kommer att tryckas under mark och den grävning som görs blir i grönytor och gångstråk vilket innebär att biltrafiken inte kommer att påverkas.

– När den permanenta lösningen tas i drift måste vi dock stänga för att flytta om de tunga skydden och måla om. Det sker till sommaren 2019. Innan dess har vi inga fler planer på att stänga av.

Publicerad 12 December 2018 15:07