Foto: Mostphotos

Kristianstads kommun en del i internationell satsning för hållbara städer

KRISTIANSTAD. Kristianstads kommun är en av de partnerstäder som nu valts ut till det internationella EU-projektet UrbanLinks 2 Landscape. Projektet satsar på att öka kunskapen kring hur vi kan använda parker och naturområden i och kring städerna på ett hållbart sätt.

I projektet ingår förutom Kristianstads kommun också deltagare från Tyskland, Italien, Storbritannien, Polen och Lettland. För Kristianstads del innebär deltagandet att man från kommunens sida kommer att visa hur den översiktliga planeringen tar hänsyn till hållbar utveckling som man sedan hoppas kommer att resultera i en handbok i hur man kan arbeta med hållbar grön stadsutveckling.

– Projektet har haft sin första internationella workshop utanför Düsseldorf. Där fick vi lära mer om hur man kan omvandla gamla industriområden till grönområden och bostadsområden med fokus på hållbarhet. Nästa internationella workshop är den 3-5 april och det är vi i Kristianstad som är värdar. Temat för träffen är hållbar planering något som vi vurmar lite extra för, berättar Per Blomberg, projektledare och planarkitekt vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fakta

UrbanLinks 2 Landscape har en projektbudget på ca 1,2 miljoner Euro varav 175 000 Euro är avsedda för Kristianstads kommun. Projektet kommer att pågå mellan åren 2018-2021.

Publicerad 12 December 2018 09:51