Det lilla planet fotograferar värmenätet någon gång i december/januari och flyger då på 900 meters höjd över Kristianstad.

Det lilla planet fotograferar värmenätet någon gång i december/januari och flyger då på 900 meters höjd över Kristianstad. Foto: Mikael Lyckholm

Lågt flygande flygplan kontrollerar värmesystemet

KRISTIANSTAD

.Någon gång de närmaste veckorna kommer C4 Energi flyga över Kristianstad för att kontrollera värmesystemet. Vilket i sin tur innebär att man flyger över Kristianstad, Vä, Åhus och Fjälkinge på väldigt låg höjd.

– Ja, vi vet att det här kan oroa folk så därför går vi nu ut och informerar att det bara är vi som flyger för att fotografera elnätet, berättar Malin Sturesson, kommunikatör C4-Energi.

Fotograferingen kommer dessutom att ske nattetid och görs på 900 meters höjd.

– Ja, så går det till när vi söker efter fjärrvärmeläckor. Som dessutom är väldigt väderberoende, vilket är anledningen till att vi inte kan säga exakt vilken dag vi gör flygningen.

Enligt piloten Michael Lyckholm måste det vara kallt och snöfritt ute för att han ska kunna flyga och ta bilderna.

– Jag brukar säga plus fem grader eller kallare. Det beror på att man vill ha så stor skillnad som möjlighet mellan fjärrvärmerörens värme och kylan i marken. Bilderna blir bäst då, förklarar Michael Lyckholm.

Flygningen över C4 Energis fjärrvärmenät brukar ta 3,5-4 timmar och resulterar i cirka 4300 bilder.

- Flygtermograferingen genomförs för att i ett tidigt skede upptäcka läckor så att de kan åtgärdas innan det blir mer omfattande. Det är inte bara läckor på själva fjärrvärmeledningen man upptäcker utan även skador på isoleringen, berättar Ola Sandberg som är underhållsingenjör på C4 Energi Värme.

Publicerad 06 December 2018 00:00