Foto: Mostphotos

Nya regler för obehörig trafik i centrum

KRISTIANSTAD. Den obehöriga trafiken på Kristianstads gågator har den senaste tiden ökat. För att säkra centrum för de som kommer till fots så har reglerna sedan den 1 december ändrats.

På gågatorna är du fortsättningsvis välkommen till fots och på cykel. Motordrivna fordon får endast köra in om det rör varuleveranser, tyngre godstransporter, sjuktransporter, service-resor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage. Varuleveranser till butiker får bara köra in mellan kl. 05 – 11.30. Alla fordon även cyklister – ska anpassa hastigheten till gångfart och har väjningsplikt gentemot gående.

Enligt Sten-Olof Häll, enhetschef på C4 Teknik så hoppas man att de nya reglerna gör en trevligare central miljö.

Publicerad 04 December 2018 09:15