Foto: Mostphotos

Ny sand föreslås som erosionsskydd i Åhus

ÅHUS.

I början av året presenterade vattenmiljökonsulten DHI en erosionsutredning som visade att det i nuläget inte råder något utbrett erosionshot mot stränderna längs kusten i Åhus.

Vattenmiljökonsulterna vid DHI har tittat närmare på strandremsan söder om Revhaken i Äspet och nu ger man förslag på vilka åtgärder man skulle kunna utföra mot erosionen.

Enligt rapporten som DHI nu har lämnat till Kristianstads kommun så går det att motverka erosionen på utsatta stränder i Åhus. Det som framför allt behövs är drivor av ny sand. Men allra först krävs tillstånd, beslut, pengar och grundliga beräkningar. Det framgår av den rapport som DHI nu har lämnat till Kristianstads kommun.

Enligt rapporten så är havets förflyttning av sand naturlig och en dynamisk process och överlag har kustlinjen i Hanöbukten sandrörelser i god balans. Men utredningen visade att det också finns partier av stranden där balansen har satts ur spel och sanden försvinner i allt snabbare takt.

– Rapporten ger oss en god grund för vårt fortsatta arbete, men det återstår fortfarande väldigt många frågor att lösa, exempelvis vilka tillstånd som Länsstyrelsen kan vara beredd att ge och vem som ska betala åtgärderna om tillstånd ges, säger Kristianstads kommuns miljö- och samhällsbyggnadschef Tommy Danielsson i ett pressmeddelande.

Christin Eriksson, projektledare för utredningen på DHI understryker dock att det inte finns några enkla lösningar.

– Det finns för- och nackdelar med de olika formerna av anpassning. Hårda strukturer, som murade eller stenlagda släntskydd, är det mest effektiva för att skydda fastigheter men de har många andra nackdelar. Vi rekommenderar därför att hårda skydd inte uppförs utan att först konsekvensbedömas. Strandfodring med sand ser vi som en naturlig och miljövänlig metod. Nackdelen med den är att den måste underhållas och sanden kan försvinna direkt i en storm, säger hon.

Publicerad 07 November 2018 10:39