Foto: Mostphotos/genrebild

Föräldrar i Kristianstad tog strid – kommunen får nu bakläxa

KRISTIANSTAD

. Föräldrar till ett barn i Kristianstad överklagade ett kommunbeslut till Förvaltningsrätten i Malmö gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Domstolen har nu underkänt hanteringen av ärendet och skickar tillbaka det till kommunen för ny utredning.

Förvaltningsrätten upphäver därmed Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommuns beslut den 11 januari 2018 och fastställer istället det beslut om rätten till kontaktperson till barnet som beviljades 2017.

Den 7 juni 2017 beviljades barnet en insats i form av kontaktperson. Något som Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstad återkallade den 11januari 2018 då man ansåg att barnet inte var i behov av en kontaktperson längre eftersom man enligt anmälan fått information om att barnet nu hade ett socialt nätverk, vistades på fritidsgård, umgås med vänner på fritiden och kommer att påbörja en aktivitet efter årsskiftet med stöd av sina föräldrar.

I anmälan menar dock föräldrarna att de har fel då deras barn aldrig varit på någon fritidsgård och att barnets separationsångest gör att hen troligtvis aldrig kommer att gå dit utan närvaro av förälder eller kontaktperson. Hennes förmåga att föra sig socialt är ytterst begränsad vilket gör att hennes sociala umgänge i det närmaste är obefintligt. Skolan har dessutom satt in ytterligare resurser för att hjälpa barnet och familjen har regelbunden kontakt med lärare och kurator eftersom det dagligen uppstår konflikter och situationer som måste hanteras. Familjens, skolans och BUP:s uppfattning är att barnet är i behov av en kontaktperson.

Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att det inte har framkommit att barnets behov av kontaktperson väsentligen har förändrats och anser därför att det inte finns fog för att återkalla det tidigare beslutet.

Publicerad 30 October 2018 00:00