Grannarna klagar på musikfestival

ÅHUS.

I fjol somras gick diskussionerna varma i Åhus, gällande Åhus beach festival och ett fler tal grannar som hade synpunkter på evenemanget, bland annat angående det strandskydd man ansåg inte följdes. Inför sommarens evenemang på den aktuella stranden anser grannarna i år att musikevenemanget HardBeach som arrangeras i augusti inte hör hemma på stranden.

Evenemanget HardBeach har arrangerats på Täppetstranden sedan 2015. Och i en skrivelse till kommunen anser nu flera grannar att musikevenemanget som äger rum den 3-4 augusti är opassande för området.

Flera närboende har tidigare år skickat in klagomål på evenemanget då vi upplever det som opassande att ett evenemang som HardBeach får arrangeras i direkt anslutning till bostäder.

Enligt grannarnas skrivelse till kommunen så anser de att musikgenren som festivalen bjuder på är väldigt smal och extrem med 180-220 slag i minuten där basen är väldigt påtaglig. Enligt de boende så lockar festivalen framförallt ungdomar i åldern 18-25 år och pågår under två dagar à 12 timmar med oavbruten musik på hög volym. Grannarna är inte bara trötta på ljudnivån utan också på de festivaldeltagare som campar i närheten och sedan efterlämnat sig tält, stolar och skräp i direkt anslutning till bostäder och man har också känt sig otrygg i området till följd av de påverkade ungdomar som rör sig i området under festivalhelgen.

Detta har enligt skrivelsen till kommunen varje år framförts både skriftligen och muntligen till både arrangörer och kommun av ett flertal personer och man vädjar nu även i år att tillstånd om att få arrangera evenemanget bör dras in.

Enligt Anders Olsson evenemangsstrateg på kommunledningskontoret så beslutade man dock om en ny detaljplan för området 2017 och i den står att evenemang som håller sig inom ramen för nationell och lokal lagstiftning och föreskrifter får arrangeras, vilket HardBeach också gör. Han poängterar också att HardBeach fått beröm både av polis och andra myndigheter och att vid de mätningar som gjorts på ljudnivån så har de inte varit över de tillåtna nivåerna.

Man har dock fått avhysa ett fåtal campare i närheten till evenemanget och dessa har då flyttat på sig utan problem. Och enligt reglerna ska musiken vara högst samtalston efter klockan 01.00, vilket också arrangörerna verkar för.

Publicerad 07 July 2018 00:00