Länsstyrelsen godkänner vattenuttag ur Helge å för foderproduktion

KRISTIANSTAD. Den extrema torkan gör det svårt för traktens bönder att driva sina jordbruk och bristen av vatten är stor. Därför gör nu Länsstyrelsen Skåne bedömningen att det trots låga vattenflöden kan vara möjligt att göra vattenuttag i Helge ås huvudfåra. Vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar är nere på extremt låga nivåer och man har tidigare gått ut med beskedet att det är otillåtet att ta vatten från dessa om tillstånd saknas. Man går dock nu ut med ett förtydligande vilket innebär att det är möjligt att ta vatten från Helge ås huvudfåra när det gäller foderproduktion.

– I en situation med extrem torka där djurhållare riskerar att tvingas till nödslakt måste vi hantera våra naturresurser på bästa sätt. Helge å är Skånes största vattendrag och vi bedömer att det just nu inte är någon akut risk ur ekologisk synpunkt med begränsade vattenuttag. Det innebär att vi kan underlätta för djurbönderna i nordöstra Skåne, säger landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Publicerad 06 July 2018 00:00