Hanöbukten diskuteras i Almedalen

KRISTIANSTAD/GOTLAND. Biosfärkoordinator i Kristianstad, Carina Wettemark befinner sig just nu i Almedalen och är också en av talarna på Havsmiljöinstitutets seminarium om nya angreppssätt för att lösa Hanöbuktens miljöproblem.

Ekosystemen i Hanöbukten är inte är i balans. För att lösa problemen krävs nya angreppssätt. Havsmiljöinstitutet arrangerar ett seminarium om orsaker och lösningar. Carina noterar att Östersjön och klimatet är tydliga teman i Almedalsveckans program.

Enligt Carina Wettemark är det positivt att Havsmiljöinstitutet väljer att lyfta fram Vattenrikets arbetssätt som ett gott exempel på hur man kan arbeta för ett renare Östersjön. Dessutom har Vattenriket också stor erfarenhet av vattenvårdsarbete i praktiken.

Publicerad 04 July 2018 08:55