Musslor flyttas när dämmet tas bort i Tollarp

TOLLARP. När dämmet bakom idrottshallen i Tollarp ska avvecklas innebär det att man nu också måste flytta på de musslor som lever där. I Vramsån finns samtliga sju arter av stormusslor som förekommer i Sverige bland annat den skyddade målarmusslan, dammussla och större dammussla. Arbetet med att tömma dammen på musslor är påbörjat och i månadsskiftet juni/juli räknar man med att starta arbetet av själva avvecklingen och kommunens mål är att återskapa Vramsåns naturliga miljö. Vilket in sin tur kommer att innebära att sten, vass och, så småningom, grövre växtlighet kommer tillbaka vid strandkanten men också ger möjlighet för fiskarna att vandra längs Vramsån utan hinder.

Mark- och miljödomstolen har i en dom gett kommunen tillstånd att riva dämmet.

Publicerad 21 June 2018 00:00