Målet med 95 procent fiber kommer att nås

KRISTIANSTAD.

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet i mitten av juni beslutade man om nytt ägardirektiv för C4 Energi. Vilket bland annat innebär att den utbyggnad av fiber som pågår ska egenfinansieras även om de inte bedöms som lönsamma.

Ett glädjande besked för boende på landsbygden är också att målet med att 95 procent av de boende på just landsbygden ska få tillgång till fiber senast 2020 kommer att nås. Att bygga fibernät på landsbygden är dock dyrt eftersom fastigheterna ofta ligger längre ifrån varandra och att terrängen ofta inte är lika lätt att gräva i.

Sedan 2005 har C4 Energi byggt ut fibernät i kommunen och nu har drygt 80 procent av kommuninvånarna möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

– Det har tidigare varit en utmaning att nå målet att 95 procent i kommunen ska ha tillgång till fiber samtidigt som vi skulle möta ägarens krav på lönsamhet. Vi har påtalat att den ekvationen inte går ihop och det känns bra att politikerna nu förtydligat vad som är viktigast, nämligen att så många som möjligt i kommunen får tillgång till fiber, säger Göran Thessén, vd för C4 Energi.

Man fortsätter nu med installationen av de fiberprojekt som är inplanerade och prioriteringen av nya projekt kommer även fortsatt att ske efter hur lönsamma de bedöms vara och hur många bostäder i området som beställt fiber.

Publicerad 20 June 2018 11:50